ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-18  |   ข่าววันที่: 2021-02-09 |  อ่าน: 61 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสาวิณี  รัตนพจน์ นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ) และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ออกพื้นที่รับสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (เกษตรกรทั่วไป) และประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ อำเภอเมือง 15 ราย อำเภอนากลาง 15 ราย และอำเภอนาวัง 15 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000