ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-18  |   ข่าววันที่: 2017-08-16 |  อ่าน: 485 ครั้ง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39/2560 เดือนสิงหาคม

        นายทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนายวงศ์ปฐม กมลรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ำจืด ประชุมติดตามงานวิจัย และให้ความรู้นักวิชาการประมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการนำเสนองานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง การจัดการพ่อแม่พันธุ์ และติดตามงานวิจัยคงค้าง ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๔ (อุดรธานี) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000