ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-10  |   ข่าววันที่: 2020-06-09 |  อ่าน: 185 ครั้ง
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563  นางนพมาศ เจียวตั้ง นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปลาตะเพียน ขนาด 3-5  เซนติเมตร รายละ 3,000 ตัว และจุลินทรีย์ ปม. 1  พร้อมสาธิตวิธีการใช้ ปม. 1  ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองหว้า แปลงปี 2563 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีสมาชิกแปลงใหญ่ 50 ราย โดยมีเกษตรกรที่มีความพร้อมในการรับการสนับสนุนปลาตะเพียน จำนวน 32  ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000