ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563  นางนพมาศ  เจียวตั้ง นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมคณะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี และประมงอำเภอไชยวาน ผู้จัดการแปลง มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่  ปลาตะเพียน ขนาด 2-3 เซนติเมตร รายละ 3,000  ตัว ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาวิสาหกิจชุมชนอำเภอไชยวาน ที่มีความพร้อมรับปัจจัยการผลิต จำนวน 29 ราย ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงปีงบประมาณ 2563 จังหวัดอุดรธานี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233