ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2563 นายบรรพต  พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเสี่ยนดุม จังหวัดอุดรธานี และหนองโสกปลาดุก จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันทำการประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง สรุปผลการดำเนินการประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ทั้ง 2 แห่ง มีการเจริญเติบโตที่ดี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233