โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ จากภาคเกษตรและประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ จากภาคเกษตรและประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-15  |   ข่าววันที่: 2017-06-05 |  อ่าน: 326 ครั้ง
 

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร "หลักสูตรการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศสายพันธุ์ดี" ระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000