ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |   ข่าววันที่: 2020-04-30 |  อ่าน: 193 ครั้ง
 

ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปลากินพืช (ปลานิล,ปลาตะเพียน และปลาไน) จำนวน 1,600 ตัวต่อราย อาหารปลาดุกเล็ก จำนวน 1 กระสอบต่อราย ปูนขาว จำนวน 2 ถุงต่อราย ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 กระสอบต่อราย EM จำนวน 1 ลิตรต่อราย และคู่มือการเลี้ยงปลา จำนวน 1 เล่มต่อราย ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านดุง อำเภอทุ่งฝน อำเภอหนองหาน และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000