พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-06  |   ข่าววันที่: 2017-06-02 |  อ่าน: 771 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลตำบลวังทอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการฟาร์มแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปี 2560 ณ บริเวณแหล่งน้ำฝายลำห้วนทวน ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวนสองล้านตัว โดยมีนายวีรวัฒนื วงศ์ศรี นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธาน


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000