ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-02  |   ข่าววันที่: 2020-02-27 |  อ่าน: 167 ครั้ง
 

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) มอบหมายให้ นางสาวจีรนันท์ สุขผล นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)  นายสงวนศักดิ์ ภูสีเขียว เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ) และ นางสาวณิชาภัทร อามาตย์ ร่วมกับประมงอำเภอไชยวาน และสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้คำแนะนำถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ ปม.1 และสนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่เกษตรกร รายละ 20 ซอง จำนวน  50 ราย ตามแผนงาน/ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000