วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-05-29  |   ข่าววันที่: 2017-05-24 |  อ่าน: 514 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2560 โดยมีนายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ เป็นประธานเปิดงาน และนายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานศพจ.เขต 4 ผอุดรธานี) ได้มีการให้บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ แจกเอกสารด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และให้คำแนะนำวิชาการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000