ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |   ข่าววันที่: 2020-02-21 |  อ่าน: 207 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางนพมาศ เจียวตั้ง นักวิชาการประมงชำนาญการ และทีมงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ออกปฏิบัติงานมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่จุลินทรีย์ ปม. 1  ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่  ตั้งแต่ปี  2561  จำนวนทั้งสิ้น  30  ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000