ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-14  |   ข่าววันที่: 2020-02-12 |  อ่าน: 124 ครั้ง
 

      ระหว่างวันที่ 12 – 14  กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสาวิณี รัตนพจน์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และ นางสาวฐิติพร ผิวฝ้าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000