ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-07  |   ข่าววันที่: 2020-02-04 |  อ่าน: 129 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสาวิณี รัตนพจน์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และ นางสาวฐิติพร ผิวฝ้าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในเขตพื้นที่ อ.หนองหาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี และ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000