ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-24  |   ข่าววันที่: 2019-10-15 |  อ่าน: 230 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และพายุ “คาจิกิ” จำนวน ๑๙ แหล่งน้ำ ในเขตอำเภอเมือง ได้แก่ 1).หนองเลิงบ่อกง 2).หนองเลิงบ่อพาก 3).หนองตาล 4).หนองแด 5).หนองกุดโคก 6).หนองบ่อโคลน 7).หนองเริง 8).หนองสำโรง 9).หนองดุม 10).หนองสวรรค์ 11).หนองผักบุ้ง 12).หนองลีหู 13).หนองบ่อกง 14).อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น เขตอำเภอกุมภวาปี ได้แก่ 15).หนองหอย 16).หนองเลิงไข่นก 17).หนองเอียด 18).หนองใหญ่ และเขตอำเภอพิบูลย์รักษ์ ได้แก่ 19).หนองเลิงน้อย จากผลการตรวจวิเคราะห์น้ำเบื้องต้น พบว่า แหล่งน้ำทั้ง ๑๙ แห่ง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เป็นอันตรายต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000