รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-04-07  |   ข่าววันที่: 2017-04-06 |  อ่าน: 405 ครั้ง
 

วันที่ 6 เมษายน 2560 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประชุมหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจเยี่ยม (ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี), และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี และฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (เขื่อนห้วยหลวง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) โดยมี ดร.สุทัศน์ เผือกจีน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมและร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000