ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-03-02  |   ข่าววันที่: 2017-02-28 |  อ่าน: 2,748 ครั้ง
 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 27,000 ตัว และแจกจุลินทรีย์ปม.1 (ผลิตโดย  : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำคัญสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2560 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหนองหาน และอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000