โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-02-15  |   ข่าววันที่: 2017-01-25 |  อ่าน: 867 ครั้ง
 

วันที่ 24-25 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 23,000 ตัว พร้อมทั้งแจกจ่ายคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล และแจกจ่ายจุลินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2560 ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอหนองหาน และอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000