ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-25  |   ข่าววันที่: 2019-02-20 |  อ่าน: 133 ครั้ง
 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สุทัศน์  เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต ๔ (อุดรธานี) มอบหมายให้ นางนพมาศ เจียวตั้ง นักวิชาการประมงชำนาญการ    นางสาวจีรนันท์ สุขผล นักวิชาการประมง และนายสงวนศักดิ์ ภูสีเขียว  เจ้าหน้าที่ประมง ออกปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ให้คำแนะนำเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ การดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ แนวปฏิบัติ และการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๕ ราย ในพื้นที่  ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000