ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-18  |   ข่าววันที่: 2019-02-15 |  อ่าน: 140 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี)  ลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปลากินพืช (ปลานิล,ปลาตะเพียน และปลาไน) จำนวน ๓,๐๐๐ ตัวต่อราย อาหารปลาดุกกลาง จำนวน ๑ กระสอบต่อราย ปูนขาว จำนวน ๒ ถุงต่อราย ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๑ กระสอบต่อราย และคู่มือการเลี้ยงปลา ๑ เล่มต่อราย ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในเขตพื้นที่ บ้านกุดเต่า ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000