ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-12-25  |   ข่าววันที่: 2018-12-18 |  อ่าน: 136 ครั้ง
 

          ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ได้จัดทำการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ ๔ – ๗  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.โพนสูง อ.ไชยวาน อำเภอไชยวาน จำนวน ๓๒ ราย ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๔ ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จำนวน ๓๐ ราย ณ ห้องประชุม อบต.คำโคกสูง หมู่ที่ ๕  ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จำนวน ๒๖ ราย ณ ศูนย์กลางความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชนคีรีวงกต ต.นาแค อ.นายูง  จำนวน ๑๕ ราย  รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๓ ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000