ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-12-14  |   ข่าววันที่: 2018-12-11 |  อ่าน: 205 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ได้จัดทำการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)  ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ ๑ - ๓ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อำเภอกุดจับ จำนวน ๒๒ ราย อำเภอบ้านผือ จำนวน ๑๙ ราย และอำเภอโนนสะอาด จำนวน ๑๕ ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๖ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในอำเภอกุดจับ, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ ๑๓ ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000