ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ร่วมกิจกรรม วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ตลอดจนเพื่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในทุกภาคส่วน ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233