ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม และอำเภอโนนสะอาด         จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ ณ อ่างเก็บน้ำซำตมขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยหมากหล่ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี  จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ ตัว เป็นปลาตะเพียนขาว จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ตัว และปลากระแห จำนวน  ๒๕๐,๐๐๐ ตัว

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233