ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-09-11  |   ข่าววันที่: 2018-08-15 |  อ่าน: 329 ครั้ง
 

      เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต ๔ (อุดรธานี) ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลา ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูการเจริญเติบโตของไข่ปลายี่สกเทศ และได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้ร่วมสนุกโดยการตอบคำถาม และมอบปลาหางนกยูงเป็นของรางวัล ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000