ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-08-07  |   ข่าววันที่: 2018-08-07 |  อ่าน: 195 ครั้ง
 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี   และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ตามโครงการ “๕ ประสาน  สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (รายเก่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ในจังหวัดอุดรธานี ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดจับ จำนวน ๔๑ ราย (๕๐,๕๐๐ ตัว) อำเภอกู่แก้ว จำนวน ๒๖ ราย (๒๙,๕๐๐ ตัว) อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จำนวน ๙๑ ราย (๙๘,๐๐๐ ตัว) และ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จำนวน ๑๘ ราย (๒๑,๐๐๐ ตัว) รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ ราย พันธุ์ปลาที่สนับสนุนให้กับเกษตรกร คือ ปลายี่สกเทศ จำนวน ๑๙๙,๐๐๐ ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000