ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-08-01  |   ข่าววันที่: 2018-07-31 |  อ่าน: 304 ครั้ง
 

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี และการยางแห่งประเทศไทย สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ตามโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (รายเก่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ในจังหวัดอุดรธานี ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านผือ จำนวน ๓๕ ราย (๓๕,๕๐๐ ตัว) อำเภอวังสามหมอ จำนวน ๓๓ ราย (๓๘,๐๐๐ ตัว) อำเภอเพ็ญ จำนวน ๔ ราย (๔,๕๐๐ ตัว) อำเภอน้ำโสม จำนวน ๖๓ ราย (๗๓,๐๐๐ ตัว) และอำเภอนายูง จำนวน ๘๐ ราย (๘๓,๐๐๐ ตัว) รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ ราย พันธุ์ปลาที่สนับสนุนให้กับเกษตรกร คือ ปลายี่สกเทศ จำนวน ๒๓๔,๐๐๐ ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000