ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งจองพันธุ์ปลาได้ที่ 099-4626831 หรือ 086-4580083

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233