ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


             วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายอำพล จินดาวงศ์ ประมงจังหวัดอุดรธานี นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เดินทางไปเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายการอบรมการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อให้ได้คุณภาพ และได้จำนวนพันธุ์ปลาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี             

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233