ประกาศกรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ประกาศกรมประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกรมประมง

เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233