ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-12  |   ข่าววันที่: 2018-02-03 |  อ่าน: 205 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และชุมชนบ้านก่านสุขสำราญ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบหนองก่านสุขสำราญ และดำเนินการทำคอกปุ๋ยหมักเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติให้แก่สัตว์น้ำ ในโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ณ หนองก่าน-สุขสำราญ หมู่ ๒,๑๖ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และชุมชนบ้านก่านสุขสำราญ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบหนองก่านสุขสำราญ และดำเนินการทำคอกปุ๋ยหมักเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติให้แก่สัตว์น้ำ ในโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ณ หนองก่าน-สุขสำราญ หมู่ ๒,๑๖ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000