ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 - 29 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการ และสมาชิกโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำปี 2565 แหล่งน้ำหนองห้วยกระทอ บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วม ออกติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ  ณ หนองห้วยกระทอ โดยใช้ข่ายขนาดช่องตา 2,3,4,5.5,7 และ 9  เซนติเมตร พบสัตว์น้ำที่ทำการปล่อย ทั้ง 5 ชนิด คือปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลานิล ปลายี่สกไทย และปลาบ้า มีอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายที่ดี พร้อมกับได้ตรวจเช็คการเจริญเติบโตของลูกปลานิลที่อนุบาลเพื่อจำหน่าย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233