ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางนพมาศ เจียวตั้ง นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี และนายวิชัย สินอนันต์ ประมงอำเภอน้ำโสม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือปัญหาน้ำเน่าเสีย จนทำให้เกิดเหตุการณ์สัตว์น้ำตายจำนวนมาก ที่ลำห้วยญวน ตำบลนาวัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้น  และได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบน้ำเน่าเสียสีดำมีกลิ่นเหม็น สันนิษฐานว่าเกิดจากอินทรีย์สารที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้เกิดเน่าเสีย มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำทำให้ปลาตาย ในการแก้ไขปัญหาระยะแรกได้แนะนำให้มีการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ  และการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดคุณภาพน้ำ ซึ่งทาง ศพจ.อุดรธานี จะสนับสนุนจุลินทรีย์ ปม. 1 เพื่อใช้ในการบำบัดคุณภาพน้ำให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233