ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายบรรพต พิชคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปี 2565 ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 10,000 ตัว ปลายี่สกเทศ 40,000 ตัว ปลานิล 30,000 ตัว และ ปลายี่สกไทย 2,000 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 82,000 ตัว ณ หนองห้วยกระทอ ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233