ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |   ข่าววันที่: 2017-12-16 |  อ่าน: 209 ครั้ง
 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ได้จัดทำการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู รุ่นที่ ๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อ.เมือง เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ ราย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000