ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายบรรพต พิชคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชน  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565  แหล่งน้ำแห่งใหม่ห้วยกระทอ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านกุดจิก หมู่ที่1 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233