ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายบรรพต พิชคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี นำพันธุ์ปลาตะเพียนขาวนีโอเมล จำนวน 1,000 ตัว และปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์ silver-2k จำนวน 1,000 ตัว ขนาด 5-7 เซนติเมตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ตัว สนับสนุนให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เพื่อเลี้ยงเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และทำการเก็บข้อมูลร่วมกัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางวิชาการต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

     595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233