ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 กันยายน 2564 นายบรรพต พิชคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 2,500 ตัว  ปลาตะเพียนขาว จำนวน 20,500 ตัว และ กระชัง เพื่อดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชังของแหล่งน้ำ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยได้ร่วมกับคณะครูและชุมชน ติดตั้งกระชัง พร้อมปล่อยปลาลงในกระชังและในแหล่งน้ำดังกล่าว เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

     595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233