ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 และ 30 สิงหาคม 2564 นายจัตตุพร อาจวิชัย นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอวังสามหมอ และอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 ราย พร้อมทั้งได้สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกรที่มาร่วมงาน จำนวนทั้งหมด 60,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

     595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233