ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-01  |   ข่าววันที่: 2021-08-25 |  อ่าน: 25 ครั้ง
 

วันที่ 25 และ 30 สิงหาคม 2564 นายจัตตุพร อาจวิชัย นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอวังสามหมอ และอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 ราย พร้อมทั้งได้สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกรที่มาร่วมงาน จำนวนทั้งหมด 60,000 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000