ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-27  |   ข่าววันที่: 2021-08-24 |  อ่าน: 20 ครั้ง
 

             ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564 นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by agri-map) ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองฯ อำเภอหนองแสง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี และ อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอโนนสัง อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 ราย ปัจจัยที่สนับสนุนได้แก่ ปลากินพืชจำนวน 1,600 ตัวต่อราย อาหารปลาดุกเล็ก จำนวน 1 กระสอบต่อราย ปูนขาว จำนวน 1 ถุงต่อราย และปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 กระสอบต่อราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000