ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2564 นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวสาวิณี  รัตนพจน์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และคณะ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 ราย และ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 35 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 55ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

     595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233