ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-21  |   ข่าววันที่: 2021-07-15 |  อ่าน: 39 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวสาวิณี  รัตนพจน์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และคณะ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ อำเภอศรีบุญเรือง รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000