ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-19  |   ข่าววันที่: 2021-03-17 |  อ่าน: 74 ครั้ง
 

           เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี เข้าร่วมเปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่”  ณ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม  การฝึกอบรม จำนวน 78 ราย โดยมี นายธีรวัฒน์  สัมภวมานะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000