มอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ปี 2563 อำเภอเมืองนครราชสีมา

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

มอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ปี 2563 อำเภอเมืองนครราชสีมา 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2020-05-29  |   ข่าววันที่: 2020-05-28 |  อ่าน: 40 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (698)  ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (614) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (614) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (608) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (568) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (546) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (524) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (519) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (511) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (496) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (492) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (489) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (488) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (477) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (450) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (431) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (424) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (424) อบรมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย.. (411) ภารกิจประมงอำเภอบัวใหญ่ 5/2/2561.. (408)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000