มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง อำเภอเสิงสาง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง อำเภอเสิงสาง 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2020-05-26  |   ข่าววันที่: 2020-05-22 |  อ่าน: 231 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (1,190)  ฐานข้อมูลด้านประมง.. (1,068) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (893) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (877) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (862) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (801) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (787) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (782) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (758) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (755) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (749) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (715) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (696) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (659) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (656) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (644) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (634) ภาระกิจประมงอำเภอ วันที่ 12 ธ.ค.2560 .. (622) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก.. (620) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (610)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000