มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2020-05-29  |   ข่าววันที่: 2020-05-27 |  อ่าน: 212 ครั้ง
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 63 นางสาวสุธิตา สวนจังหรีด ประมงอำเภอชุมพวง  นางพรรณราย บุญหลาย นักวิชาการประมง นายยุทธนา อุทัยมา เจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอนแก่น)  ร่วมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ณ หอประชุมอำเภอลำทะเมนชัย โดยมีนายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอลำทะเมนชัย เป็นประธานในพิธี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (1,184)  ฐานข้อมูลด้านประมง.. (1,053) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (889) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (875) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (860) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (798) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (787) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (775) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (756) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (750) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (746) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (714) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (694) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (655) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (645) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (642) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (632) ภาระกิจประมงอำเภอ วันที่ 12 ธ.ค.2560 .. (618) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (608) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (600)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000