ฐานข้อมูลด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ฐานข้อมูลด้านประมง 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-02-06  |   ข่าววันที่: 2020-02-06 |  อ่าน: 697 ครั้ง
 

ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ของสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

แหล่งน้ำปิด 5,409 แห่ง  พื้นที่ 127,741 ไร่ รายชื่อแหล่งน้ำปิด
แหล่งน้ำจืด 7,443 แห่ง  พื้นที่ 144,569 ไร่ รายชื่อแหล่งน้ำจืด
แหล่งปลาหน้าวัด 68 แห่ง  พื้นที่ 1,548 ไร่ รายชื่อแหล่งปลาหน้าวัด
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 33 องค์กร รายชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
กลุ่มแปรรูป 9 กลุ่ม รายชื่อวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ
ประมงอาสา ปี 2548 - 2563 ทั้งหมด 338 ราย  ช่วยปฏิบัติงานได้ 294 ราย ประมงอาสา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร

ศพก. หลัก 32 แห่ง

ศพก. เครือข่าย 160 แห่ง

รายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร
แปลงใหญ่ (2560 - 2563) แปลงปี 2561 จำนวน 1 แปลง  กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลบ้านวังม่วง  ข้อมูลแปลงใหญ่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ .....-.....โครงการ  
ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

16,073 ฟาร์ม

ยังชีพ 14,956 ฟาร์ม 16,713.22 ไร่

พาณิชย์ 1,117 ฟาร์ม 4,370.37 ไร่

รายงานข้อมูลฟาร์มเลี้ยง

 

ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 14 ราย ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 1,026 ราย ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562)

การเพาะเลี้ยง 8,734.36 ตัน

การประมง 8,858.11 ตัน

หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้น

ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด

1. ปลานิล 2. ปลาดุก 3. ปลาทับทิม

4. ปลาตะเพียน 5. ปลาหมอไทย

 
การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่าน

ปริมาณการนำเข้า....-....

ปริมาณการส่งออก....-....

 
ตลาดที่รองรับผลผลิตสัตว์น้ำ 10 ตลาด รายชื่อตลาดที่รองรับผลผลิตสัตว์น้ำ
สัตว์น้ำควบคุม  จระเข้ ที่ได้รับอนุญาต 45 ราย

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 1

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 2

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 3

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 4

รายชื่อเกษตรกรที่ครอบครองสัตว์ป่า ตามพรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

  กุ้งก้ามแดง ที่ได้รับอนุญาต 3,101 ราย

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 2559

ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

  กุ้งทะเล ที่ได้รับอนุญาต....-....ราย

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล

  ผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ที่ได้รับอนุญาต 9 ราย

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พิมาย เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ครบุรี

รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังลำน้ำมูล

รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังลำมูลบน

รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังลำแชะ

เรือประมง

เรือประมงพื้นบ้าน....-....

เรือประมงพาณิชย์....-....

 
ท่าเทียบเรือประมง

ท่าเทียบเรือภายใน....-....

มาตราการรัฐเจ้าของท่าเรือ....-....

 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมงในพื้นที่

สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา 

เว็บไซต์ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563

งบดำเนินงาน 2,316,284 บาท

งบลงทุน....-....บาท

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (933)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (783) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (726) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (715) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (708) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (697) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (684) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (674) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (672) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (654) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (633) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (629) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (608) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (600) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (587) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (583) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (557) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (541) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (540) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (536)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000