ฐานข้อมูลด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ฐานข้อมูลด้านประมง 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-02-06  |   ข่าววันที่: 2021-08-09 |  อ่าน: 1,291 ครั้ง
 

ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ของสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา 

ปรับปรุงข้อมูล ณ สิงหาคม 2564

แหล่งน้ำปิด 5,409 แห่ง  พื้นที่ 127,741 ไร่ รายชื่อแหล่งน้ำปิด
แหล่งน้ำจืด 7,443 แห่ง  พื้นที่ 144,569 ไร่ รายชื่อแหล่งน้ำจืด
แหล่งปลาหน้าวัด 68 แห่ง  พื้นที่ 1,548 ไร่ รายชื่อแหล่งปลาหน้าวัด
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 33 องค์กร รายชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
กลุ่มแปรรูป 9 กลุ่ม รายชื่อวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ
ประมงอาสา ปี 2548 - 2563 ทั้งหมด 338 ราย  ช่วยปฏิบัติงานได้ 294 ราย ประมงอาสา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร

ศพก. หลัก 32 แห่ง

ศพก. เครือข่าย 160 แห่ง

รายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร
แปลงใหญ่ (2560 - 2563)

แปลงปี 2561 จำนวน 1 แปลง : กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลบ้านวังม่วง 

ข้อมูลแปลงใหญ่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ .....-.....โครงการ  
ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

16,568 ฟาร์ม แบ่งเป็น

ยังชีพ 15,314 ฟาร์ม  พื้นที่เลี้ยง 18,527.03 ไร่

พาณิชย์ 1,254 ฟาร์ม พื้นที่เลี้ยง 5,482.17 ไร่

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

 

ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 25 ราย ข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) 880 ราย ข้อมูลทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
ปริมาณผลผลิตจากการประมง (รอบปีการผลิต 2563)

การเพาะเลี้ยง 10,729.41 ตัน

การประมง 8,427.37 ตัน

หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้น

ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด

1. ปลานิล  2. ปลาดุก  3. ปลาตะเพียน

 4. ปลาทับทิม  5. ปลาหมอไทย

 
การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่าน

ปริมาณการนำเข้า....-....

ปริมาณการส่งออก....-....

 
ตลาดที่รองรับผลผลิตสัตว์น้ำ 10 ตลาด รายชื่อตลาดที่รองรับผลผลิตสัตว์น้ำ
สัตว์น้ำควบคุม  จระเข้ ที่ได้รับอนุญาต 45 ราย

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 1

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 2

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 3

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 4

รายชื่อเกษตรกรที่ครอบครองสัตว์ป่า ตามพรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

  กุ้งก้ามแดง ที่ได้รับอนุญาต 3,101 ราย

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 2559

ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

  กุ้งทะเล ที่ได้รับอนุญาต....-....ราย

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล

  ผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ที่ได้รับอนุญาต 7 ราย

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พิมาย เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ครบุรี

รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังลำน้ำมูล

รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังลำมูลบน

รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังลำแชะ

เรือประมง

เรือประมงพื้นบ้าน....-....

เรือประมงพาณิชย์....-....

 
ท่าเทียบเรือประมง

ท่าเทียบเรือภายใน....-....

มาตราการรัฐเจ้าของท่าเรือ....-....

 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมงในพื้นที่

สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา 

เว็บไซต์ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564

งบดำเนินงาน 3,704,905 บาท

งบลงทุน....-....บาท

 

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก.. (1,471)  ฐานข้อมูลด้านประมง.. (1,291) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (1,241) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (947) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (947) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (927) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (898) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (827) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (823) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (792)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000