การประชุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการเกษตรอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

การประชุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการเกษตรอินทรีย์ 

ข่าวกิจกรรมจังหวัด

 เผยเเพร่: 2020-01-31  |   ข่าววันที่: 2020-01-28 |  อ่าน: 252 ครั้ง
 

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอชุมพวง โดยนางสาวสุธิตา สวนจังหรีด ประมงอำเภอชุมพวง นางพรรณราย บุญหลาย นักวิชาการประมง และนายยุทธนา อุทัยมา เจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จัดประชุม เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชุมพวง เมืองยาง และลำทะเมนชัย เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก.. (1,534)  ฐานข้อมูลด้านประมง.. (1,345) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (1,269) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (968) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (964) ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (947) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (926) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (846) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (843) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. (817)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000