ประมงอำเภอจักราช  ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ของอำเภอจักราช

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ประมงอำเภอจักราช  ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ของอำเภอจักราช วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุบงกช  สิงห์ดี ประมงอำเภอจักราช  ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  อุทกภัย  ด้านพืช  ประมง  และปศุสัตว์ของอำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้รับเกียรติจาก นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี  โดยมี นายธงชัย โอฬารพัฒนชัย  นายอำเภอจักราช  กล่าวต้อนรับ นายพศวีย์   สมใจ   ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย   ด้านพืช  ด้านประมง  และด้านปศุสัตว์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการฯ  นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน   ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และ  อาสาสมัครเกษตร และผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านและเกษตรกรผู้ประสบภัยให้การต้อนรับ- ด้านประมง พื้นที่เสียหาย  8 ไร่ เกษตรกรจำนวน 11 ราย วงเงินช่วยเหลือ 37,456 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเค...  243   ประมงจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนักวิชาการประมงชำนาญการ และประมงอำเภอเมือง ได้รั...  212  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังห...  177  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตรการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง...  164  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   160  นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทค...  154  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมป...  145  ประมงอำเภอด่านขุนทดถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงติดปีกให้ผู้นำเกษตรกรร่วมกับสำนักงา...  144  ประมงอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับเกษตรจังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกจุดท่องเที่ยวการ...  131  พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ.2565   126


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    korat_fish@hotmail.com   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ