ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข   สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข   สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 วันที่ 7 เมษายน 2565 ดร.สุริยา  จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสุภาภรณ์  ทิพย์เนตร ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข   สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ หมู่5 ตำบลสีสุก  อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี  นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง จำนวน 105 ราย วงเงินช่วยเหลือ 401,481.50 บาท พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลา จำนวน 30 ถุง ผ่านกำนันทุกตำบล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเค...  219   นายอำเภอจักราชเป็นประธานเปิดงาน"Kick off ไถกลบตอซังเกษตรกรโคราชยุคใหม่ร่วมใจหยุด...  206  ประมงจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนักวิชาการประมงชำนาญการ และประมงอำเภอเมือง ได้รั...  166  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังห...  152  ประมงอำเภอโนนสูงร่วมกับหัวหน้าส่านราชการอำเภอโนนสูงกำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร ร่...  143  ประมงอำเภอชุมพวงร่วมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชี้แจงข้อราชการต่างๆด้านประ...  141  ประมงอำเภอบ้านเหลื่อมพร้อมด้วย นายถาวร จีนหมิก ประมงอำเภอด่านขุนทดเข้าพบนายกองค์...  138  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   127  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตรการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง...  121  ประมงอำเภอด่านขุนทดถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงติดปีกให้ผู้นำเกษตรกรร่วมกับสำนักงา...  120


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    korat_fish@hotmail.com   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ