ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข   สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข   สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 วันที่ 7 เมษายน 2565 ดร.สุริยา  จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสุภาภรณ์  ทิพย์เนตร ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์   บำรุงสุข   สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ณ  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ หมู่5 ตำบลสีสุก  อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี  นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง จำนวน 105 ราย วงเงินช่วยเหลือ 401,481.50 บาท พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลา จำนวน 30 ถุง ผ่านกำนันทุกตำบล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงอำเภอคงจัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ตามโครงการศูนย์...  232   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...  136  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวัน...  99  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาร่วมจัดสถานีเรียนรู้ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ...  89  ประมงอำเภอคงคัดเลือกเกษตรกรและรับคำขอรับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ...  78  ประมงอำเภอคงร่วมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้...  63  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านประมงระดับจังหวัดนครราชสี...  60  สำนักงานประมงอำเภอบ้านเหลื่อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์...  59  การระดมสมองหารือ เรื่อง แนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดินเค็มข...  51  สำนักงานประมงอำเภอบ้านเหลื่อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์...  50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ