ข่าวสาร กคส. ประจำวัน..เจ้าหน้าที่ด่านฯสะเดา ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย..

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


ข่าวสาร กคส. ประจำวัน..เจ้าหน้าที่ด่านฯสะเดา ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย.. 

ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่ด่านฯสะเดา ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการนำเข้าทั้งใบอนุญาต Invoice Export Permit และ ใบCertificate ผลการตรวจสอบครบถ้วนถูกต้อง ตามสำแดง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   166   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเ...  119  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   100  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 5-6 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   79  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 4 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   75  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา...  74  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานตรวจประมงส...  73  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเด...  71  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   66  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานตรวจประมงส...  63

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ